PHẦN MỀM BÁN HÀNG ĐẠI LƯ

Phiên bản 20.1

Phần mềm Kế toán bán hàng mă vạch iCount dùng cho Đại lư bán buôn và cửa hàng bán lẻ

Dễ dàng cài đặt đối với người dùng, dễ dàng sử dụng.

Quản lư kho hàng và bán hàng, tính doanh thu giá vốn.

Kết nối máy quét mă vạch qua cổng COM, rất dễ thiết lập.

Kết nối máy quyét mă vạch qua USB, cắm là chạy.

Kết nối phần mềm quét mă vạch trên điện thoại iPhone qua WIFI, BlueTooth.

Liên kết với phần mềm kế toán KTM (lựa chọn).

Cơ sở dữ liệu: MS SQL SERVER

 

Tải bộ cài đặt iCount về máy tính của bạn.

Tải bộ gơ Tiếng Việt Unikey

Tải Teamview hỗ trợ từ xa

Tải Ultraviewer hỗ trợ từ xa

 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Phần mềm kế toán tài chính KẾ TOÁN MỚI KTM

Phiên bản 133.1

 

Kế toán giá thành động hay nhất

Phân bổ cả lượng và giá trị đối với các khoản mục chi phí sản xuất chung

Cho phép theo dơi lượng và giá trị dở dang trên tài khoản 154 theo từng sản phẩm dịch vụ

Tính giá thành dở dang N công đoạn

Mỗi chứng từ kế toán chỉ ghi sổ duy nhất một lần là xong

Không làm tăng giảm giá trị trên TK 154 khi tính giá thành

Cho phép truy vấn số liệu ngược từ bảng cân đối tài khoản ngược dần về đến chứng từ.

Cập nhật bổ sung khai thuế GTGT theo TT 156/2013-BTC

Cơ sở dữ liệu: MS SQL SERVER

 

Tải bộ cài Kế toán mới KTM

 

Tải bộ gơ Tiếng Việt Unikey

Tải Teamview hỗ trợ từ xa

Tải Ultraviewer hỗ trợ từ xa

 

Điện thoại hỗ trợ 091.240.1919

Email liên hệ: anhphuc71@gmail.com